The site is not supported in this browser
Please Upgrade to a newer browser

Structured Dialogue – Youth

מטרת פעולה זו הינה לקדם את השתתפותם הפעילה של צעירים בחברה הדמוקרטית ולטפח דיון סביב הנושאים וסדרי העדיפויות שנקבעו על ידי המסגרות השונות בתחום הצעירים. דיאלוג מובנה הינו השם המשמש לדיונים בין צעירים וקובעי מדיניות בתחום, במטרה להביא לתוצאות שיתרמו לקביעת מדיניות. 

 

הנחיות להגשה:


מפגשים רב-לאומיים / בינלאומיים: פעילות זו חייבת לכלול לפחות שני ארגונים מלפחות שתי מדינות שונות, כאשר לפחות אחת היא מדינת תכנית.

 

 פגישות לאומיות: הפעילות כוללת ארגון אחד ממדינת תכנית אחת.

 

משך פרויקט:


בין 3 ל -24 חודשים

 

לאן ומתי להגיש:


הצעות לפרויקטים יש להגיש לסוכנות הלאומית שבמדינה בו הארגון המגיש ממוקם.

 

הצעות יש להגיש עד למועדים הבאים:

 

  • לפרויקטים המתחילים בין ה-1 ליוני ועד ה- 30 לספטמבר של אותה השנה - מועד ההגשה סגור. קול קורא לשנת 2016 צפוי להתפרסם לקראת סוף השנה הנוכחית;
  • 30 לאפריל שעה 12:00 שעון בריסל לפרויקטים המתחילים בין ה- 1 לספטמבר ועד ה- 31 לדצמבר של אותה השנה 
  • 1 באוקטובר שעה 12:00 שעון בריסל לפרויקטים המתחילים בין ה- 1 לינואר ל- 31 במאי של השנה הבאה

 

 פרטים והנחיות נוספים ניתן למצוא בעמודים 183-188 של  מדריך התוכנית.

 

לשאלות ניתן לפנות אלינו בכל עת.