The site is not supported in this browser
Please Upgrade to a newer browser

המומחים 2015-2017

חברי הפורום הינם:

 

  • יו"ר -  ד"ר צחי מלגרום, סגן נשיא וראש המינהל האקדמי במכללת הדסה,ירושלים

 

  • מר אהוד אור, סמנכ"ל לתכנון אסטרטגי ולשיווק באוניברסיטת תל אביב

 

  • ד"ר סתוי ברעם, מנהלת מנהלת המחלקה לקשרים אקדמיים בינלאומיים באוניברסיטת בן גוריון

 

  • פרופ' סיביל היילברון, דיקאן, בית הספר למדעי החברה והרוח במכללה האקדמית כנרת

 

  • פרופ' ענת סטבנס, ראש רשות המחקר במכללת בית ברל

 

  • ד"ר עמי שליט, מזכיר אקדמי, מדרשת פיינברג במכון ויצמן

 

  • מר דימה קורטיוקוב, רכז מחקר בהתאחדות הסטודנטים הארצית

לפרטים נוספים על חברי הפורום לחצו כאן. ליצירת קשר עם פורום המומחים ניתן לכתוב ל: heres@che.org.il