The site is not supported in this browser
Please Upgrade to a newer browser

משרד ארסמוס+ ישראל

 

מטרתו המרכזית של משרד ארסמוס+ ישראל הינה קידום תכנית ארסמוס+ בקרב בעלי עניין בישראל.

 

צוות משרד ארסמוס+ אחראי על הפעילויות הבאות:

 

פעילויות לטובת הפצת מידע וקידום התכנית

משרד ארסמוס+ נפגש באופן קבוע עם מוסדות וארגונים רלוונטיים בכדי להסביר על התכנית ועל האפשרויות העומדות בפני המוסדות שלהם. המשרד מארגן סמינרים וימי עיון, ופעם בשנה, לאחר פרסום הקקול הקורא, מקיים המשרד יום מידע אליו מוזמנים כל בעלי העיניין הרלוונטים בישראל. במהלך יום המידע המשתתפים מקבלים מידע על הפעולות השונות והערך המוסף הטמון בהן למוסדות בישראל, על תהליך ההגשה של כל פעולה ועל שינויים וחידושים בתכנית. בנוסף, במהלך יום המידע ניתנת למשתתפים האפשרות להכיר ולהתייעץ עם נציגי מוסדות אשר לוקחים חלק בפרויקטים פעילים וליצור שותפויות וקשרים חדשים.

 

סיוע בהגשת הצעות לפרויקטים

משרד ארסמוס+ ישראל מסייע למוסדות בהגשת הצעות לפרויקטים ובאיתור שותפים פוטנציאליים. צוות המשרד מארגן סדנאות למילוי הטפסים השונים ומעניק הדגשים שונים על תהליך כתיבת ההצעה ותהליך הבחירה.

באתר ארסמוס+ ישראל קיים מנוע חיפוש שותפים אליו מועלות הצעות לפרויקטים ממוסדות מהארץ ומחו"ל אשר מחפשים שותפים שיצטרפו לקונסורציום. כמו כן, מפיץ המשרד במיילים הצעות לפרויקטים לגורמים בחו"ל ולשותפים רלוונטים בישראל.

 

תמיכה בפרויקטים

לאחר בחירת הפרויקטים הזוכים, המשרד מלווה את המוסדות המשתתפים בפרויקטים ומספק הכוונה לצורך יישום מוצלח של הפרויקטים (סדנאות לניהול פיננסי נכון של הפרויקט, מידע לגבי הדיווחים הנדרשים לסוכנות EACEA וכדומה).

בנוסף, משרד ארסמוס+ ישראל מבצע ניטורי שדה במוסדות המשתתפים בפרויקטים השונים על מנת לבחון את התקדמות הפרויקטים. במסגרת ביקורים אלו, צוות ארסמוס+ לומד ממקור ראשון על הפעילות שבוצעה ועל רמת שיתוף הפעולה בין המוסדות בארץ ובחו"ל ובמידה ויש צורך בכך, מסייע בפתרון בעיות.

 

שמירה על קשר שוטף עם בעלי עניין

משרד ארסמוס+ ישראל שומר על קשר שוטף עם מגוון בעלי עניין כגון מוסדות להשכלה גבוהה, הסוכנות EACEA בבריסל, משלחת האיחוד האירופי לישראל, ארגוני סטודנטים, משרד החוץ, שגרירויות זרות בישראל, משרד החינוך ועוד.

 

ניהול פורום “מומחי רפורמה בהשכלה גבוהה” (Higher Education Reform Experts)

משרד ארסמוס+ ישראל מרכז את פורום המומחים לרפורמה בהשכלה גבוהה בישראל. הפורום כולל אנשי אקדמיה בכירים ונציג סטודנטים, אשר פועלים למען עידוד והטעמת רפורמות במערכת ההשכלה הגבוהה. בזכות השתתפותם הפעילה בכנסים בינלאומיים, בקיאותם ועיסוקם בתחום, המומחים מהווים גוף מייעץ לכל המוסדות בישראל, אשר מבקשים לייסם שינוים.  

למידע נוסף לחץ כאן

 

לקבלת מידע נוסף, ניתן לפנות לצוות משרד ארסמוס+ ישראל:

 

גב’ קתרין תריה
ממונה
02-5094536

 

גב' עינב ליבנה
רכזת
02-5094674
einavl@che.org.il
 
גב’ דינה גלירו
רכזת
02-5094534