The site is not supported in this browser
Please Upgrade to a newer browser

ז'אן מונה

תכנית ז'אן מונה פעלה לעידוד הוראה ומחקר בתחום לימודי האיחוד האירופי בקרב מוסדות להשכלה גבוהה בתוך ומחוץ לקהילה האירופית.

לימודי האיחוד האירופי מוגדרים כניתוח המקורות וההתפתחות של קהילות אירופה והאיחוד האירופי על כל היבטיהם. הם כוללים את המימד הפנימי וחיצוני של לימודי אירופה, כולל את תפקיד האיחוד האירופי בדיאלוג בין עמים ותרבויות כמו גם כיצד העולם רואה את תפקידו של האיחוד.

התכנית הושקה בשנת 1989, וכיום פועלת כבר ב 72 מדינות ברחבי העולם. בין השנים 1990 ו-2011, תכנית ז'אן מונה סייעה להקים כ -3,700 פרויקטים בתחום לימודי האיחוד האירופי, כולל 165 מרכזי מצויינות, 879 משרות הוראה ו- 2,139 קורסים  ומודלים.

 

זאן מונה בישראל:

 

ישראל לוקחת חלק בתכנית מאז 2001.

במסגרת תכניות ז'אן מונה לשנים 2001-2007 6 פרויקטים ישראלים שונים זכו למימון:

1 קתדרה

4 קורסים

ופרויקט אחד לתמיכה באגודה הישראלית לחקר האינטגרציה האירופית (אילה"ה)

 

במסגרת התכנית לשנים 2007-2013 2 קדרות נבחרו למימון - אחת באוניברסיטת בן גוריון והשניה באוניברסיטת בר אילן.

ב- 2013 נבחר למימון מרכז מצוינות בלימודי אירופה שהוקדם באוניברסיטת בן גוריון. למידע נוסף, ניתן להכנס לאתר המרכז.

 

למידע נוסף: http://eacea.ec.europa.eu/llp/jean_monnet/jean_monnet_en.php