The site is not supported in this browser
Please Upgrade to a newer browser

טמפוס

ארסמוס+ ארסמוס פלוס

טמפוס הייתה תכנית של האיחוד האירופי התומכת במודרניזציה של ההשכלה הגבוהה במדינות מזרח אירופה, מרכז אסיה, מערב הבלקן, צפון אפריקה והמזרח התיכון.התכנית עסקה בהגברת שיתוף הפעולה בין האיחוד האירופי והמדינות השותפות וקידום הטמעה וולונטרית של התפתחויות באיחוד האירופי בתחום ההשכלה הגבוהה במדינות השותפות (לדוגמא – תהליך בולוניה).

 

התכנית הסתיימה בסוף שנת 2013 והחולפה על-ידי פעולת Capacity Building שבתכנית ארסמוס+.

 

למידע נוסף, לחצו: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php