The site is not supported in this browser
Please Upgrade to a newer browser

מומחי רפורמה בהשכלה גבוהה

 

מטרת פורום המומחים לרפורמה בהשכלה גבוהה (HEREs) הינה להוות גוף ידע אשר ייפעל לקידום רפורמות ופיתוח מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.

 

משימת הפורום הינה משולשת:

 

  • תמיכה בגיבוש מדיניות ואסטרטגיה בנושאים שונים בהשכלה גבוהה בישראל, כגון פיתוח תכניות לימוד, שיפור תהליכי משילות ניהול ותפקוד המוסדות להשכלה גבוהה והמערכת כולה, הידוק הקשרים בין האקדמיה ולתעשייה והחברה וכדומה.
  • קידום הדיאלוג בנושא גיבוש מדיניות ההשכלה הגבוהה עם האיחוד האירופי, דרך פלטפורמות שהנציבות האירופית ותכנית ארסמוס+ מציעות.
  • תמיכה בארסמוס+ ובתכניות קודמות של האיחוד האירופי: הפצת התוצרים של התכניות, best practices , יוזמות חדשניות , וניצולם לטובת קידום מודרניזציה ופיתוח המערכת.

 

פעילות פורום המומחים נועדה לרכוש ידע ומומחיות בנוגע לרפורמות בהשכלה גבוהה חדשות בעולם לטובת קידום ושיפור מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. לשם כך חברי הפורום לוקחים חלק ב:

  • כנסים וסמינרים בינלאומיים
  • סיורים לימודיים במוסדות להשכלה גבוהה באירופה
  • סמינרים וסדנאות בארץ בנושאים נבחרים בתחום
  • העברת הרצאות וסדנאות לפורומים של בעלי עניין בישראל (לאחר השתתפות בסמינרים בארץ ובחו"ל)
  • כתיבת דוחות ופרסומים

 

ליצירת קשר עם פורום המומחים ניתן לכתוב ל: heres@che.org.il