The site is not supported in this browser
Please Upgrade to a newer browser

מידע כללי

סוגי מוסדות להשכלה גבוהה בישראל

 

בסך הכל, בישראל קיימים 64 מוסדות אקדמיים: 9 אוניברסיטאות (כולל האוניברסיטה הפתוחה), 34 מכללות אקדמיות ו- 21 מכללות להכשרת מורים. מכללות אקדמיות ולהכשרת מורים זכאיות להעניק תואר ראשון ושני (בדרך כלל במסלול לא מחקרי). רק אוניברסיטאות רשאיות להעניק את כל שלושת התארים - ראשון, שני ודוקטורט.

 

סוגי התארים

 

שני מסלולי לימוד עיקריים מרכיבים את ההשכלה הגבוהה בישראל. הראשון והדומיננטי הוא מסלול שלושת התארים: תואר ראשון (בוגר), תואר שני (מוסמך) ודוקטורט. תואר ראשון אורך בדרך כלל 3-4 שנים כאשר בסיומו מוענק תואר ראשון (B.Sc, B.Ed, B.Des., BFA, B.Dance, B.Mus, LL.B). סיום תואר ראשון מאפשר לסטודנטים להתקבל לתואר שני. לימודי תואר שני נמשכים בדרך כלל שנתיים ואפשריים במסלול מחקרי ולא מחקרי. תלמידים שסיימו את התואר השני במסלול המחקרי זכאים להמשיך ללימודי דוקטורט. תוכניות דוקטורט מוצעות במגוון רחב של תחומים ואורכים בדרך כלל בין 4-6 שנים, שבמהלכם מצופה מהסטודנטים לבצע מחקר ולהשלים את עבודת הדוקטורט שלהם. כל מוסד להשכלה גבוהה בישראל רשאי לקבוע תנאי קבלה נוספים.

מסלול הלימוד השני בישראל הינו המסלול הישיר לדוקטורט; במסלול זה, תוכניות דוקטורט מוצעות לסטודנטים לאחר סיום התואר הראשון שלהם. תוכנית לתואר דוקטורט ישיר, אורכות בדרך כלל בין 4-6 שנים, שבמהלכם מצופה מהסטודנטים לקחת קורסים מתקדמים, לבצע מחקר ולהשלים את עבודת הדוקטורט שלהם.

 

קבלה ללימודים

 

על-מנת להתקבל לתואר ראשון בישראל, נדרשת בדרך כלל תעודת בגרות ובחינה פסיכומטרית. תנאי הקבלה משתנים בין המוסדות ותחומי הלימוד. קיימות תוכניות לימוד להן דרישות נוספות כגון ראיונות קבלה, בחינות או תיקי עבודה. הקבלה נקבעת על בסיס תחרותי ועל פי תנאי הקבלה של המוסד.

 

הכרה והבטחת איכות

 

על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, 5718-1958,  מוסדות להשכלה גבוהה חייבים לקבל הסמכה מהמועצה להשכלה גבוהה בכדי להיחשב כמוסד להשכלה גבוהה. המועצה להשכלה גבוהה גם מעניקה אישור למוסדות להעניק תואר אקדמי.

 

הבטחת איכות בישראל מתבצעת על ידי האגף להערכת איכות והבטחתה במועצה להשכלה גבוהה, אשר מעריך תוכניות לימוד באוניברסיטאות ובמכללות. אגף הערכת איכות והבטחתה הוקם באפריל 2004 בהמשך להחלטת המל"ג בנושא זה. מטרת האגף הינה שיפור איכות ההשכלה הגבוהה בישראל, חיזוק המודעות לתהליך הערכת האיכות וסיוע בטיפוח תרבות הערכת איכות על ידי הקמת מנגנוני הערכה פנימיים במוסדות. בנוסף, האגף מבקש לטפח אינטגרציה של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל באקדמיה הבינלאומית.

 

 

*** ניתן להשתמש בנוסח לעיל כנוסח של סעיף 8 בנספח לדיפלומה. יש לשים לב כי הנוסח הינו בגדר המלצה בלבד ואינו מחייב את המוסדות.