The site is not supported in this browser
Please Upgrade to a newer browser

ניידות סגל אדמיניסטרטיבי

תכנית ארסמוס+
ניידות סגל מנהלי

 

תכנית ארסמוס+ היא היחידה שמממנת ניידות של סגל אדמיניסטרטיבי לצרכי הכשרה במסגרת תכנית International Credit Mobility (ICM).


 במסגרת ICM ניתן לשלוח ולקלוט סגל מנהלי לתקופה שבין חמישה ימים לחודשיים כדי ללמוד מהניסיון, הידע ואופני הפעילות של קולגות במוסד אקדמי במדינה חברה בארסמוס+ .
 התכנית מכסה את עלויות הנסיעה ומקנה מענק בגובה 140-180 יורו ליום.
מי יכול לנסוע?
כל עובד אוניברסיטה שיש לו תפקיד מנהלי (גם אנשי סגל אקדמי), לדוגמא: מזכירות אקדמית, ראשי משרדים בינ"ל, אנשי מעבדה, חברי הנהלה, עובדי מרכזי איכות הוראה, פיתוח קריירה, נגישות ועוד.


איך זה עובד?


 במסגרת פרוייקטים קיימים של ICM שיש למוסד עם מוסדות אירופאים, ניתן לממש ניידות סגל מנהלי, וכן, להמיר ניידויות מתוכננות של סטודנטים וסגל אקדמי לניידות סגל מנהלי.
 במסגרת הקול הקורא שמתפרסם כל אוקטובר, ניתן להגיש ולשלב בבקשות החדשות ניידות סגל אקדמי עם מוסדות רלוונטיים. לאחר אישור הבקשה, ניתן לממש את הניידות תוך 24 או 36 חודשים (בהתאם לבקשה). שני המוסדות חותמים על הסכם בין מוסדי, בילטרלי.
Staff Week – מוסדות אקדמיים עורכים שבוע הכשרת סגל במסגרתו הם מזמינים את השותפים שלהם במסגרת ארסמוס+ לקחת חלק באופן מרוכז בהכשרה בתחום בו למוסד יש ערך מוסף. במסגרת שבוע ההכשרה, הסגל המשתתף נחשף לא רק לכלים וידע של המוסד המארח אלא גם לאלו של אנשי הסגל המנהלי האחרים שלוקחים חלק בניידות.

למה זה טוב?


 הניידות מציעה אפשרויות הכשרה, התפתחות והתמחות לסגל המנהלי, ללא עלות למוסד.
 פיתוח ושימור מערכת קשרים עם מוסדות אקדמיים מובילים באירופה
 סיוע והעמקה של תהליכי בנאום בקמפוס והקניית כישורים גלובליים לסגל ברמה רוחבית
 שיפור יכולות מוסדיות בתחומים שונים ותרומה לרמה השירותים האקדמיים של המוסד.


לפרטים נוספים, כתבו לנו: erasmus@che.org.il