The site is not supported in this browser
Please Upgrade to a newer browser

סטטיסטיקות ופרסומים

סטטיסטיקה

מאז שישראל הצטרפה לתכנית טמפוס בשנת 2008, 18 פרויקטים בהשתתפות 32 מוסדות ישראליים, נבחרו למימון; 7 מהם היו בהובלה של מוסדות ישראליים. פרויקטים אלה הצליחו לקדם רפורמה בתכניות לימודים, להביא לפיתוח וקידום שיתופי פעולה בין מוסדות להשכלה גבוהה ותעשייה בישראל ובאירופה. בסך הכל, סך של כ- 10,330,000 יורו הועבר למוסדות ישראליים בתכנית Tempus.

  

 

 

המפה לעיל מציגה את מדינות האיחוד האירופי והמדינות השותפות לתכנית טמפוס איתם שיתפו פעולה מוסדות ישראליים. בסך הכל, ישראל שיתפה פעולה עם 20 מתוך 28 מדינות האיחוד האירופי ב -18 פרויקטים. שיתוף הפעולה ההדוק ביותר נרשם עם גרמניה (12 פרויקטים), איטליה (10) ובריטניה (9). ממדינות השותפות לתכנית טמפוס, שיתוף הפעולה החזק ביותר היה עם גאורגיה ורוסיה עם 3 פרויקטים כל אחת.

 

פרסומים

טמפוס וארסמוס מונדוס בישראל - פרסום משרד ארסמוס+ ישראל, נובמבר 2014

 

עלון משרד ארסמוס+ ישראל

עברית

אנגלית