The site is not supported in this browser
Please Upgrade to a newer browser

Higher Education Reform Experts

פעולה 3 מממנת בנוסף גם את פורום המומחים לרפורמה בהשכלה גבוהה במדינות שותפות נבחרות.

 

מטרת הפורום הלאומי הינה להוות מאגר מידע ומומחיות לטובת קידום רפורמות ובכך להוביל לשיפור ההשכלה גבוהה במדינות השותפות לתכנית, ועקב כך להשתתף בפיתוח מדיניות ורפורמות בתחום ההשכלה הגבוהה במדינתם .

 

משימת המומחים הינה משולשת:

 

  • תמיכה בגיבוש מדיניות ואסטרטגיה בנושאים שונים בהשכלה גבוהה בישראל, כגון פיתוח תכניות לימוד, שיפור תהליכי משילות ניהול ותפקוד המוסדות להשכלה גבוהה והמערכת כולה, הידוק הקשרים בין האקדמיה ולתעשייה והחברה וכדומה.
  • קידום הדיאלוג בנושא גיבוש מדיניות ההשכלה הגבוהה עם האיחוד האירופי, דרך פלטפורמות שהנציבות האירופית ותכנית ארסמוס+ מציעות.
  • תמיכה בארסמוס+ ובתכניות קודמות של האיחוד האירופי: הפצת התוצרים של התכניות, best practices , יוזמות חדשניות , וניצולם לטובת קידום מודרניזציה ופיתוח המערכת.

 

ליצירת קשר עם הפורום הישראלי יש לכתוב ל: bologna@che.org.il

 

לשאלות ניתן לפנות אלינו בכל עת.