The site is not supported in this browser
Please Upgrade to a newer browser

Youth

 

 

 

ארסמוס+ מממנת פעילויות בלתי פורמליות ובינלאומיות של צעירים, ועובדים בתחום הצעירים, במטרה לעודד אזרחות פעילה של צעירים; בין היתר, התנדבות ומעורבות חברתית, הכירות עם הנושאים החברתיים העומדים על סדר היום הציבורי  והכירות עם תרבויות שונות.
 

 

 

 

קיימות מספר אפשרויות מימון:

 

חילופי צעירים ועובדים בתחום הצעירים:

1. צעירים (גילאי 13-30) - קבוצות של 16-60 צעירים מישראל ומאירופה עובדים, גרים ובונים יחד תכנית פעילות בנושאים חברתיים שונים בו בעת לומדים להכיר תרבויות שונות ולהתגבר על חסמים רב-תרבותיים.

משך חילופים: 5-21 ימים.

 

2.  עובדים בתחום הצעירים  -  סמינרים, הדרכות, ציוות לעובד במדינה זרה ופעיליות אחרות במטרה לתרום לפיתוח המקצועי של העובדים.

משך חילופים: עד חודשיים.

 

European Voluntary Service (EVS)

קבוצות של עד 30 צעירים (גילאי 17-30) אשר מתנדבים ולוקחים חלק בפעילות היומיומית של ארגונים חברתיים באירופה.

משך הפעילות: 2-12 חודשים.

שיתוף ידע ולמידה מנסיונם של וותיקים בתחום ה- EVS ניתן לקבל באתר זה.

כיצד מגישים?

 
ארגונים ממדינה חברה לתכנית מגישים את ההצעה למשרד ארסמוס+ הלאומי של מדינתם.

 

 

לקבלת מידע נוסף על הפעולות ופרטים נוספים על הליך ההגשה, אנא ראו את מדריך התכנית.

לפרטי התקשרות לסוכנויות הלאומיות של ארסמוס+, ופרטים נוספים על התכנית ראו: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

EACEA לאתר הסוכנות: http://eacea.ec.europa.eu

 

לשאלות ניתן לפנות אלינו בכל עת.