The site is not supported in this browser
Please Upgrade to a newer browser

Erasmus Mundus Joint Master Degrees

 

תואר שני משותף הינו תואר מצוין, חדשני ותחרותי של 60, 90 או 120 נק' זכות אירופאיות (ECTS),  המועבר על ידי קונסורציום בינלאומי של מוסדות להשכלה גבוהה.

 

תארים שיבחרו למימון יקבלו מענק שיכסה את עלויות הרצת התואר במשך שנת הכנה אחת ושלוש שנות קבלת סטודנטים.

 

 

 

 

הנחיות להגשה:

  • מינימום קונסורציום של 3 מוסדות להשכלה גבוהה מ- 3 מדינות חברות שונות
  • רק מוסד להשכלה גבוהה ממדינה חברה יכול להגיש את הבקשה למימון ולנהל את הפרויקט
  • על הסטודנטים חלה החובה ללמוד שני סמסטרים בשתי מדינות חברות שונות
  • על התואר להעניק תואר משותף/כפול מוכר ע"י המשרד האחראי על מוסדות להשכלה גבוהה במדינתם

 

תקציב:

המענק יחושב על-פי הקריטריונים הבאים:

  • דמי ניהול של הקונסורציום וניידות סגל
  •  מספר משתנה של מלגות בסכום של מקסימום 25,000 יורו בשנה (בין 13-20 מלגות לשנת יישום, כאשר מינימום של 75% מהמלגות מיועד לסטודנטים ממדינות שותפות)
  • מספר משתנה של מלגות סטודנטים נוספות בסכום של 25,000 יורו בשנה לאזורים מוגדרים בעולם.

סה"כ המענק יעמוד על כ -3 מיליון יורו לפרויקט תואר שני משותף.

 

 

פרטים והנחיות נוספות להגשה ניתן למצוא בדפים 93-102 של מדריך התכנית.

לשאלות ניתן לפנות אלינו בכל עת