The site is not supported in this browser
Please Upgrade to a newer browser

כנס מקוון לעמותות וארגוני שינוי אזרחי

To read this page in English click here!

 

משרד ארסמוס+ ישראל שמח להזמינכם להגיש מועמדות לכנס מקוון לחיפוש שותפים באירופה במסגרת תכנית ארסמוס+.

 

המפגש מיועד לארגונים המבקשים להגביר את הפרופיל הבינלאומי שלהם ולייסד שותפויות אסטרטגיות במטרה לקדם פרויקטים שונים ולענות על צרכים ארגוניים, ואף לאומיים.

 

כל ארגון משתתף יקבל את הבמה להציג את העשייה הייחודית שלו ויוכל גם לקיים פגישות אישיות עם ארגונים רלוונטיים.

 

הגשת מועמדות אפשרית עד ל-29 באפריל, 2023 בשעה 23:00 (זמן ישראל).

שותפים ישראליים מוזמנים להירשם כאן באמצעות הלינק: https://forms.gle/J9JAv6tHyN1MoFkCA

שותפים ממדינות אחרות מוזמנים להירשם כאן: https://forms.gle/GsFsGMFxYXSnqnJt9