Print

מומחי רפורמה בהשכלה גבוהה

 

מטרת פורום המומחים לרפורמה בהשכלה גבוהה (HEREs) הינה להוות גוף ידע אשר ייפעל לקידום רפורמות ופיתוח מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.

 

משימת הפורום הינה משולשת:

 

 

פעילות פורום המומחים נועדה לרכוש ידע ומומחיות בנוגע לרפורמות בהשכלה גבוהה חדשות בעולם לטובת קידום ושיפור מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. לשם כך חברי הפורום לוקחים חלק ב:

 

ליצירת קשר עם פורום המומחים ניתן לכתוב ל: heres@che.org.il