Print

Erasmus Mundus Joint Master Degrees

 

תואר שני משותף הינו תואר מצוין, חדשני ותחרותי של 60, 90 או 120 נק' זכות אירופאיות (ECTS),  המועבר על ידי קונסורציום בינלאומי של מוסדות להשכלה גבוהה.

 

תארים שיבחרו למימון יקבלו מענק שיכסה את עלויות הרצת התואר במשך שנת הכנה אחת ושלוש שנות קבלת סטודנטים.

 

 

 

 

הנחיות להגשה:

 

תקציב:

המענק יחושב על-פי הקריטריונים הבאים:

סה"כ המענק יעמוד על כ -3 מיליון יורו לפרויקט תואר שני משותף.

 

 

פרטים והנחיות נוספות להגשה ניתן למצוא בדפים 93-102 של מדריך התכנית.

לשאלות ניתן לפנות אלינו בכל עת