Print

Sector Skills Alliances

 

 

יש לשים לב כי מוסד ממדינה שותפה (כמו ישראל) יכול לקחת חלק בפרויקט Sector Skills Alliances רק אם הוא מביא ערך מוסף מהותי לפרויקט.

 

 

פרויקטים תחת פעולה זו יפעלו להתמודד עם פערי המיומנויות על-ידי שיפור ועדכון מערכות החינוך המקצועי בהתאם לצרכי שוק העבודה כמו גם הצורך באנשי מקצוע בעלי מיומנויות חדשות בתעשייה.

 

 

על הפעילות במסגרת הפרויקטים להיות גמישה וניתנת להתאמה לצרכי שוק העבודה הנוכחיים ועתידיים, בין היתר:

 

 

 

קריטריונים לזכאות:

הרכב השותפים בפרויקט שכזה חייב למלא את כל הדרישות הבאות:


משך פרויקט:

בין 2-3 שנים. יש לבחור את משך הפרויקט בזמן הגשת ההצעה בהתאם למטרות הפרויקט וסוג הפעילות הצפויה במהלכו.

 

מתי ולאן להגיש:

התעדכנו בנוגע למועדי ההגשה בקול הקורא.

 

פרטים והנחיות להגשה נוספים ניתן למצוא בעמודים 132-143 של מדריך התוכנית.

 

לשאלות ניתן לפנות אלינו בכל עת.