Print

Capacity Building in Higher Education

פעולה זו נועדה לתמוך בפיתוח מערכת ההשכלה הגבוהה, בקידום המודרניזציה והבינלאומיות ובהגברת איכות ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה במדינות השותפות. במסגרת פעולה זו מוסדות להשכלה גבוהה יכולים ליזום פרויקטים אשר יסייעו להם להתמודד עם האתגרים העכשוויים כגון:

 

 

 

למסמכים חשובים, טפסי הגשה ועדיפויות אזוריות ולאומיות יש ללחוץ כאן.

 

לשאלות ניתן לפנות אלינו בכל עת.