Print

Higher Education Reform Experts

פעולה 3 מממנת בנוסף גם את פורום המומחים לרפורמה בהשכלה גבוהה במדינות שותפות נבחרות.

 

מטרת הפורום הלאומי הינה להוות מאגר מידע ומומחיות לטובת קידום רפורמות ובכך להוביל לשיפור ההשכלה גבוהה במדינות השותפות לתכנית, ועקב כך להשתתף בפיתוח מדיניות ורפורמות בתחום ההשכלה הגבוהה במדינתם .

 

משימת המומחים הינה משולשת:

 

 

ליצירת קשר עם הפורום הישראלי יש לכתוב ל: bologna@che.org.il

 

לשאלות ניתן לפנות אלינו בכל עת.