Print

EDUNANO

שם הפרויקט - Education in Nanotechnologies

 

מרכז הפרויקט -  Bulgaria - Technical University of Sofia

 

מטרת הפרויקט -  הקמת מאגר של קורסים מקוונים בננו טכנולוגיה ושיתוף ידע, מומחיות, ציוד ותשתיות טכנולוגיות בין המוסדות המשתתפים בפרויקט.


משך הפרויקט – 36 חודשים

 

שותפים מישראל -

 

משתתפים נוספים -

 

 

למידע נוסף מומלץ לבקר באתר הפרויקט.