Print

LLAF

שם הפרויקט - Lifelong Learning in Applied Fields

 

מטרת הפרויקט - קידום נושא ה"למידה לאורך החיים" במקצועות הרפואה, תקשורת והכשרת מורים. חיזוק עקרון זה הינו מהותי במיוחד בתחומים אלה המאופיינים בצורך מתמיד ללמידה של ידע עדכני.

 

משך הפרויקט – 36 חודשים


מרכז הפרויקט -  המכללה האקדמית הדסה ירושלים


משתתפים מישראל

 

 

משתתפים נוספים -