Print

Capacity Building - מידע שימושי

 

מידע וקישורים שימושיים עבור Capacity Building

 

* שאלות נפוצות - פרויקטים של הקול הקורא 2015

* מסמכים חשובים ליישום הפרויקט

* הנחיות לניצול נכון של מענק - פרויקטים שנבחרו בשנת 2015

* הנחיות לניצול נכון של מענק - פרויקטים עם ניידות שנבחרו בשנת 2015

* פלטפורמת הפצה לתוצרי פרויקטים של ארסמוס+

* רשימת מוסדות ישראלים עם מס' PIC מאושר

* רשימת של מוסדות בעלי Erasmus Charter

מסמכים חשובים לקול הקורא 2017