Print

תארים שניים משותפים - מידע שימושי

מידע וקישורים שימושיים עבור תארים שניים משותפים:

 

* תארים משותפים - סקירה

* איך לתכנן, לפתח וליישם תארים משותפים

* הערכת איכות והכרה

* מתווי מל"ג לתכניות משותפות

* קטלוג תארים שניים משותפים