Print

ספורט

תכנית ארסמוס+ מאפשרת הקמת Collaborative Partnerships בתחום הספורט

 

היעדים הספציפיים שתכנית ארסמוס+ מנסה לקדם בתחום הספורט הם:

 

 

פעולה זו צפויה להוביל לצמיחתו של הממד האירופי בספורט על ידי יצירה, שיתוף והפצת חוויות וידע בנושאים שונים המשפיעים על ספורט ברמה האירופית.


בסופו של דבר, פרויקטים אלו בתחום הספורט צריכים להוביל להשתתפות גבוהה בספורט, בפעילות גופנית ופעילות התנדבותית.

 

Collaborative Partnerships  מציעות ההזדמנות לפתח, להעביר ו / או ליישם שיטות חדשניות בתחומים שונים הקשורים לספורט ולפעילות גופנית בין ארגונים שונים ושחקנים בתוך ומחוץ לתחום הספורט, ובכלל זה גם רשויות הציבוריות, ארגוני ספורט וגופים חינוכיים.
 

 פרטים נוספים אודות פעולה זו ניתן למצוא בעמודים: 222-227 של מדריך התכנית.